Een dag op De Kring!

Op De Kring gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust, duidelijkheid en continuïteit, er zijn geen onnodige onderbrekingen. Naast de schooldag kunnen kinderen eerder op school komen of later naar huis gaan. Op De Kring ben je welkom van 7.00 uur tot 18.15 uur. Samen met de kinderopvang van MAM's zorgen we voor een evenwichtige dag, waarin onderwijs en vrije tijd naadloos op elkaar aangesloten zijn. 

 

Rust en overzicht

Het continurooster zorgt voor rust en duidelijkheid. Alle kinderen zijn op dezelfde tijden op school en op dezelfde tijden vrij. Dit geeft overzicht. Daarnaast weten alle kinderen dagelijks waar ze aan toe zijn: niet de ene dag overblijven en de andere dag naar huis tussen de middag. Dit zorgt voor een dag met zo min mogelijk ongewenste onderbrekingen, hierdoor blijven kinderen in het schoolritme en wordt de onderwijstijd optimaal benut.

Minder haal- en brengmomenten zorgen ook voor rust in de thuissituatie. Doordat de kinderen iedere dag om 14.15 uur (met  uitzondering van woensdag) vrij zijn blijft er iedere dag na schooltijd veel tijd over voor spelen met vriendjes of vriendinnetjes, sporten en andere activiteiten.

Professionals

Kinderen zijn gedurende de hele schooldag onder begeleiding van professionals, dus ook tijdens het eten en de pauze. Dit zorgt in iedere situatie voor de juiste begeleiding van uw kind. In samenwerking met ouders tijdens de pauze zorgen we voor een evenwichtige dag waarin leerblokken afgewisseld worden met lichte activiteiten en ontspanning.

Zien hoe een pauze verloopt op onze school?

Klik hier voor een korte film en meer informatie over pleinmediation en de pauze.

Pauze en lunch