MAM's Kinderopvang

Wie zijn wij? MAM’s biedt, vanuit jarenlange ervaring, professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 maanden tot 13 jaar. MAM's biedt ervaringsgerichte kinderopvang, waarin kinderen met liefde en vakkennis worden geprikkeld om zelf te “ervaren” en te “doen” in een met zorg ingerichte omgeving. MAM's heeft een samenwerking met De Kring. Op locatie MAM's Kinderopvang De Kring bieden we BSO en VSO opvangvoorzieningen aan.

MAM's wordt gerealiseerd in onze huiselijke "Kuil” in het hart van de school De Kring. Samen geven we vorm aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen. MAM's specialisten zijn gastheer en gastvrouw en heten u van harte welkom!

 

MAM’s voorschoolse opvang

VSO staat voor voorschoolse opvang, dat wil zeggen, dat kinderen voordat de school start naar MAM's komen. De VSO begint om 07.00 uur en eindigt als de basisschool aanvangt, om 08.30. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. Als het tijd is, brengen de MAM’s-specialisten de kinderen naar de klas. MAM’s biedt alle diensten en producten aan volgens transparante tarieven. MAM’s streeft ernaar om een uurprijs te hanteren zonder bijkomende kosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

MAM’s buitenschoolse opvang

BSO staat voor buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Onze buitenschoolse opvang vindt plaats na schooltijd en niet te vergeten in de schoolvakanties. Wanneer de school uit gaat haalt MAM's de kinderen uit school. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en wil het liefst alleen zijn, de ander bruist van de energie. MAM's heeft een concept ontwikkeld, waarbinnen elk kind aan zijn/haar trekken komt. De MAM's-specialisten weten inmiddels precies wat hun wensen zijn. Buitenschoolse opvang is een ander woord voor vrije tijd. En vrije tijd is leuk!

 

Tarieven VSO en BSO

Sluitingsdagen MAM´s Kinderopvang De Kring

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 5 mei (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag hebben we bij MAM’s Kinderopvang 3 sluitingsdagen per jaar. Deze drie sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in december voor het komende jaar aan u kenbaar gemaakt. Deze dagen zijn in de prijs verdisconteerd en zijn niet te ruilen.

MAM’s Kinderopvang heeft een samenwerking met de De Kring in Apeldoorn. Dit houdt in dat MAM’s Kinderopvang voor de BSO en VSO aansluit op de openings-en sluitingstijden van de school. MAM’s anticipeert ook op alle vrije dagen van de De Kring naast de 12 reguliere vakantieweken. Hierbij moet u denken aan studiedagen of incidentele vrije dagen van de school.

 

Meer informatie over MAM's Kinderopvang De Kring?

Website MAM's Kinderopvang