Pauze en lunch

Om 11.00 uur start de pauze voor alle kinderen. We spelen dan buiten. Hierbij maken we gebruik van de pleinen, het grote veld, de waterplaats en het pannaveld. Voor kinderen is er volop gelegenheid om te spelen en te bewegen. Bij slecht weer spelen we binnen. De pauze duurt tot 11.30 uur. Na de pauze volgt er een leeractiviteit en daarna wordt er met de eigen leerkracht 15 minuten geluncht in de klas.

 

Toezicht

Tijdens de pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur spelen alle kinderen buiten. De kleuters en de midden- en bovenbouw hebben hiervoor hun eigen speelplekken. Ambulante leerkrachten, ouders en pleinmediators houden met elkaar toezicht tijdens het spelen. Voor de leerkrachten die lesgeven die dag is er tijdens het buitenspelen een pauze van een half uur. 

Kinderen uit groep 8 krijgen een opleiding tot "pleinmediator". Zij ondersteunen de leerkrachten en ouders bij het toezicht houden tijdens de pauze. Op deze manier dragen de kinderen uit groep 8 de verantwoordelijkheid voor een schooltaak. Het is niet alleen nuttig, maar vooral een zeer waardevolle ervaring. De oudste kinderen van de school zijn op deze manier een voorbeeld voor de jongere kinderen.

De Kringfilm over pleinmediation

Lunch

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten de kinderen met hun eigen leerkracht in de klas. Hiervoor nemen de kinderen eten en drinken mee van huis, dit geldt ook voor het tussendoortje om 10.00 uur. Voor beide momenten geldt dat we ouders vragen gezond eten en drinken mee te geven. Samen lunchen we een kwartier en daarna worden de lessen vervolgd. 

Tijdens de lunch is het mogelijk uw kind gekoelde verse melk te laten drinken. De melk wordt geleverd door Campina. Via de onderstaande link, kunt u zich aanmelden voor schoolmelk of u vindt hier meer informatie over schoolmelk.

Schoolmelk