Schooldocumenten

 • 7-11-2016

  Verlofformulier

  Wat is extra verlof?

  In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
  Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen.
  Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld.

  In welke situaties wordt extra verlof toegekend?
  Kijk hiervoor onderaan het verlofformulier bij: "toelichting verlofaanvraag"


  Download : Verlofformulier


  Lees meer
 • 7-11-2016

  Schoolgids

  Aan het begin van ieder schooljaar komt er een nieuwe schoolgids uit. In de schoolgids staat de informatie over onze school uitgebreid beschreven. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de school. Alle nieuwe ouders en andere geïnteresseerden ontvangen de papieren versie. Hieronder vindt u de schoolgids voor het huidige schooljaar.

   

  Schoolgids 2020-2021

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Schoolplan

  In het schoolplan 2019-2023 staan het beleid en de doelstellingen waar we als school de komende vier jaar aan werken. Ieder jaar wordt er vanuit het schoolplan een jaarplan opgesteld met de specifieke doelstellingen voor dat schooljaar.

  Klik hier voor het schoolplan.

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Jaardoelstellingen

  Ieder schooljaar worden er vanuit het schoolplan jaardoelstellingen opgesteld. In de jaardoelen voor het schooljaar 2018-2019 vindt u de doelen waar dit schooljaar aan gewerkt wordt. Aan het eind van het schooljaar wordt er aan de MR verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid. 

  Benieuwd naar de jaardoelen voor het schooljaar 2018-2019? Klik hier voor het jaarplan 2018-2019

   

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Jaarverslag school, MR en OR

  Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. In het jaarverslag doen de school, de OR en de MR verslag van de activiteiten van dat schooljaar. Tevens vindt u hier de financiële resultaten van de OR terug. 

  Jaarverslagen 2017-2018

  De evaluatie van de jaardoelstellingen 2017-2018 bekijken kan hier.

  Het jaarverslag van 2017-2018 wordt in de loop van het schooljaar 2018-2019 hier gepubliceerd.

   

  Jaarverslagen 2016-2017

  Het jaarverslag van school en MR 2016-2017 bekijken kan hier.

  Het jaarverslag van stichting ouderfonds en OR bekijken kan hier.

  De evaluatie van de jaardoelstellingen 2016-2017 bekijken kan hier.

   

  Voorgaande jaren

  Het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015 bekijken kan hier.

  Het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016 bekijken kan hier.

   

   

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Pestprotocol

  Iedere school dient een pestprotocol te hebben. Op PCBO De Kring hebben we dit ook. Dit staat beschreven in het sociaal veiligheidsplan van onze school. Op school doen we er alles aan om preventief te werken, zodat uiteindelijke incidenten tot het minimum beperkt worden. Hier leest u op welke manier we op school preventief werken tegen onder andere pesten en wat we doen als er toch gepest wordt. 

  Sociaal veiligheidsplan PCBO De Kring 2018-2019

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Ondersteuningsplan

  In het schoolondersteuningsplan vindt u alle informatie over de kwaliteit van de leerlingenzorg. Wat hebben wij als school te bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Het schoolondersteuningsplan is tot stand gekomen via een zelfevaluatie door de school en is in februari 2018 bijgesteld en geldt voor de periode 2018-2022.

  Het schoolondersteuningsplan 2018-2022 bekijken kan hier. 

  Lees meer
 • 31-10-2016

  Schoolkalender

  Ieder schooljaar krijgen alle ouders van school een schoolkalender. Hierin vindt u alle vrije dagen, vakanties en activiteiten van dat jaar. De kalender is ook digitaal te bekijken via de onderstaande link.

  Kalender PCBO De Kring 2020-2021

   

  Lees meer