Ons onderwijs

Het onderwijs op De Kring is gebaseerd op het leerstofjaarklassen-systeem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd vormen samen een groep. Aan iedere groep is een vaste leerkracht verbonden. In de onderbouw staat het spelenderwijs en onderzoekend leren centraal, vanaf groep 3 werken we meer methodisch. In alle units werken maken we gebruik van moderne leermiddelen zoals tablets, digitale schoolborden en computers.

Daarnaast vinden we het op de Kring ook heel belangrijk dat kinderen naast goed leren rekenen en lezen ook andere vaardigheden meekrijgen. Deze zitten verweven in ons onderwijs en hebben we in een poster proberen te vangen. Deze poster hangt ook in elke klas.

Bent u benieuwd naar inkijkjes in de verschillende bouwen?
Kijk dan onder 'ons onderwijs'.