Onderwijs geven wij zo!

Het onderwijs op De Kring is gebaseerd op het leerstofjaarklassen-systeem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd vormen samen een groep. Aan iedere groep is een vaste leerkracht verbonden. In de onderbouw staat het spelenderwijs en onderzoekend leren centraal, vanaf groep 3 werken we meer methodisch. In alle units werken maken we gebruik van moderne leermiddelen zoals tablets, digitale schoolborden en computers.

Daarnaast vinden we het op de Kring ook heel belangrijk dat kinderen naast goed leren rekenen en lezen ook andere vaardigheden meekrijgen. Deze zitten verweven in ons onderwijs en hebben we in een poster proberen te vangen. Deze poster hangt ook in elke klas.

Het Kringkind

Als ik van school ga dan kijk ik terug op een fijne tijd op De Kring. Een tijd waar de meesters en juffen er altijd voor me waren en mij leerden op onderzoek uit te gaan naar wie ik ben. Waar ze me goed geholpen hebben met rekenen en taal, zodat ik nu procenten en breuken kan uitrekenen en weet wanneer iets met een t, d of dubbel tt is. Ik heb geleerd wat ik goed kan en wat me plezier geeft. Niet alleen op leergebied, maar ook op gebied van samen spelen en werken. Hoe benut ik mijn persoonlijke kwaliteiten zo goed mogelijk. Dat heeft me zelfvertrouwen gegeven en hierdoor sta ik nu stevig in mijn schoenen. Ik kan goed samenwerken. Soms door een ander te helpen (bij te schijnen), soms door te zeggen wat ik ervan vind. Ik heb geleerd om naar mezelf te kijken en van fouten te leren, op school noemen we dat reflecteren. En als ik iets alleen moet of wil doen, dan doe ik dat op mijn eigen manier en op mijn eigen tempo, want ik bepaal mijn eigen route. En dan weet ik dat komt goed, want dat heb ik op De Kring geleerd. 

Ons streefbeeld

Op De Kring dromen we ervan dat alle kinderen zo van school gaan. Voorop de boeg, met open armen, nieuwsgierig hoe de toekomst eruitziet. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om dit te bereiken. Het reken- en taalonderwijs is op orde. Dat is afgestemd op het niveau van het individuele kind. Daarnaast werken we veelal thematisch en dagen we kinderen uit tot zelfontplooiing. We volgen alle kinderen daarin en sturen ze bij indien nodig. En als een kind even wat extra hulp nodig heeft, of extra uitdaging, ook dan kunnen ze bij ons terecht. Na acht jaar van samen optrekken zwaaien we ze uit en wensen ze een behouden vaart, op naar de volgende thuishaven!