Onderwijs geven wij zo!

Het onderwijs op De Kring is gebaseerd op het leerstofjaarklassen-systeem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd vormen samen een groep. Aan iedere groep is een vaste leerkracht verbonden. In de onderbouw staat het spelenderwijs leren centraal, vanaf groep 3 werken we meer methodisch. In alle units werken we met leerpleinen en maken we gebruik van moderne leermiddelen zoals tablets, digitale schoolborden en computers.

 

Extra handen bij onze kinderen

Om optimaal tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen is differentiatie in de klas erg belangrijk. Als leerkracht heb je te maken met kinderen die de leerstof snel oppakken, maar ook met kinderen die leren moeilijk vinden. Hoe bedien je al die niveaus in de klas? Wij kiezen ervoor om onderwijsassistenten in te zetten op verschillende momenten op een dag. Zij begeleiden kinderen op de leerpleinen buiten de klassen en ze zijn regelmatig in de klassen, hierdoor is het mogelijk dat kinderen in kleinere groepen instructie krijgen van de leerkracht.

Zo werken we in de onderbouw met het "kleuterplein", in de middenbouw met  het "lees-/motoriekplein" en in de bovenbouw met "rekenplein".

Verantwoordelijkheid

Binnen onze school hebben kinderen verschillende verantwoordelijkheden. Ze zijn verantwoordelijk voor kleine klassentaken en grotere schooltaken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van eigenwaarde bij kinderen. Ook leren de kinderen op deze manier een voorbeeld te zijn voor anderen. Verantwoordelijk leren zijn begint al bij de kleuters en wordt gedurende de schoolloopbaan verder opgebouwd. Zo werken we onder andere met:

  • Planborden in de onderbouw, waarbij kinderen hun eigen werk leren kiezen tijdens het spelen/werken.
  • Dieren- en tuindienst in de middenbouw, kinderen verzorgen de tuintjes en de dieren op het dakterras.
  • Het leerlingpanel, een aantal kinderen uit de bovenbouw vertegenwoordigen de klas tijdens de vergaderingen met de directeur van school.
  • De bibliothecarissen, kinderen beheren de bibliotheek en organiseren het uitlenen van de boeken.
  • De pleinmediators, kinderen helpen bij het toezicht houden tijdens de pauze.

Een schitterend gebouw

Het gebouw geeft letterlijk ruimte voor leren!

Ruimte om te leren