Leren in de onderbouw

In de onderbouw staat spelend leren centraal. Activiteiten en hoeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en die fantasierijk spel stimuleren. De kinderen "doen", ze zijn vooral handelend bezig. Naarmate de kinderen ouder worden maakt het spelen steeds meer plaats voor lessen rondom rekenen, taal en lezen. Vanaf groep 3 werken we meer vanuit lesmethoden, maar ook dan blijft het handelen één van de belangrijkste aspecten van leren.

 

Groep 0/1/2

Op onze school zijn momenteel vier kleuterklassen. Alle vier de klassen zijn samengesteld met kinderen uit groep 0 (instroomkinderen), groep 1 en groep 2. Dit betekent dat jongste kleuters en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. Kinderen die net zijn gestart zijn worden door een ouder kind wegwijs gemaakt in de klas. De routines, gebruiken en afspraken worden op deze manier snel eigen gemaakt. De leerkracht kan al snel starten met het spelenderwijs leren van tellen, rijmen, bewegen, enz.

Het is mooi meegenomen dat kinderen uit groep 0 en 1 al wat oppikken van het leren van de kinderen uit groep 2. Aan de andere kant zijn er voor kinderen, die zich wat langzamer ontwikkelen, altijd activiteiten te kiezen die bij hun niveau horen. 

 

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid geeft zelfvertrouwen! Kinderen leren op school al snel veel zelf te doen. Een voorbeeld hiervan is dat uw kind leert zichzelf aan- en uit te kleden. Dit komt terug bij de gymlessen, maar ook aan het begin en eind van de schooldag, zelf je jas uitdoen en ophangen bijvoorbeeld. Daarnaast leren kinderen in de onderbouw kiezen, welk spel kies ik tijdens de inloop, in welke hoek wil ik spelen tijdens het spelen/werken? 

Zelfstandigheid is de sleutel tot leren en spelen. Dit betekent niet dat kinderen alles alleen doen, integendeel zelfs, samenwerken is een van de speerpunten binnen de hele school. In de onderbouw spelen kinderen uit verschillende klassen met elkaar in de uitdagende hoeken in de hal.

Leren in samenhang

Op school wordt thematisch gewerkt. In de kleuterbouw betekent dit dat alle activiteiten, werkjes en inrichting van de hoeken afgestemd zijn op het gekozen thema. Op deze manier leren kinderen betekenis-vol en in samenhang. Verschillende activiteiten worden door het thema met elkaar verbonden. Voorbeelden van gekozen thema's zijn:

  • Reizen en ontdekken
  • Beweging
  • Sinterklaas

Bij ieder nieuw thema wordt er een projectboekje gemaakt voor ouders. Hierin vindt u een overzicht van de doelen waaraan de komende periode gewerkt wordt, welke liedjes er geleerd worden en welke verhalen er verteld worden. 

Hoeken en speellokaal

In de kleuterbouw zijn in de hal een aantal grote hoeken gerealiseerd. Hoeken die kinderen uitdagen om te spelen en te ontdekken. Zo is er een uitgebreide huishoek met een keuken, verkleedkleren en een echte slaapverdieping, een grote bouwhoek, een constructiehoek en zand- of watertafelhoek. In de hoeken spelen de kinderen dagelijks, hierbij ontmoeten de kinderen uit de verschillende klassen elkaar.

Naast het spelen in de hoeken wordt er bijna dagelijks gespeeld in het speellokaal. Kinderen ontwikkelen de fijne en grove motoriek. De motorische ontwikkeling van kinderen is één van de belangrijkste voorwaarden voor het uiteindelijk leren schrijven, lezen en rekenen.