Plusgroep

Op De Kring heet de plusgroep "Brainpower". Op één dag in de week is er voor kinderen uit alle groepen Brainpower. Een gespecialiseerde leerkracht begeleidt, in een kleine groep, kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Tijdens deze lessen staat het "leren leren" centraal. Dit proberen we te bereiken door het geven van filosofie, vreemde talen, wiskunde en andere uitdagende vakken. De leerlingen worden tijdens deze lessen maximaal uitgedaagd.  

 

Meedoen met Brainpower

De leerkrachten zetten zich in om leerlingen die cognitief meer aan kunnen, uit te dagen in de klas. Als de leerkracht merkt dat de uitdaging vanuit extra leerstof in de klas onvoldoende uitdaging biedt, wordt uw kind aangemeld voor Brainpower. Samen met de eigen leerkracht, intern begeleider en de gespecialiseerde leerkracht wordt besproken of Brainpower een optie is voor uw kind. 

De begeleiding vanuit Brainpower beslaat een heel schooljaar. Van vakantie tot vakantie wordt er geëvalueerd en gekeken welke kinderen er de volgende periode in Brainpower zitten. 

 

Het volgen van modules

Naast een vrij vaste groep met kinderen die soms het gehele jaar Brainpower volgen, worden tijdens ieder project ook modules aangeboden. Deze modules zijn speciaal voor kinderen die uitdaging nodig hebben op één specifiek vak. Uw kind kan dan bijvoorbeeld een module wiskunde volgen. Op deze manier profiteren meer kinderen van de mogelijkheden van Brainpower.