Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij uw kind, is een van de belangrijkste keuzes die u als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat u belangrijk vindt. Wat zijn de kenmerken van De Kring? 

 

Onderwijs van nu!

U staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor uw kind waarschijnlijk niet zo bij stil. Maar het onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uitziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders. 

Onderwijsvormen

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. We zijn bekend met het klassikaal onderwijs maar dit is niet meer de standaard.  Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. Sommige scholen werken met uitgesproken pedagogische concepten: Vraag daar naar tijdens uw bezoek bij een school! 

Waar letten ouders op?

Het kiezen van de juiste school doet elke ouder op zijn eigen manier. Er zijn ouders die puur op sfeer kiezen. De eerste indruk van de school is bij hen doorslaggevend. Ook zijn er ouders die veel meer willen weten, bijvoorbeeld over de onderwijsvorm, veiligheid op school of de wijze van toetsen en volgen van een kind.

In de periode van acht jaar dat je kind op de basisschool zit, verandert er van alles in behoeftes en verwachtingen van ouders en kind naar de school. Waar in de eerste groepen de nadruk ligt op sociale veiligheid, gaat dit in de hogere groepen meer en meer over op 'leren' op ieders eigen niveau. 

Wat mag u van PCBO scholen verwachten?

De PCBO scholen hebben veel overeenkomsten. Essentieel is dat uw kind centraal staat. Uw kind wordt herkend en erkend. Uw kind wordt gezien, zoals het is met al zijn talenten, zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Hoe we daar concreet mee omgaan, kunt op de site lezen. We geven uitleg over onze werkwijze aan de hand van onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt.

Direct een afspraak maken voor een kennismaking?

Contact