Ouders en De Kring

De Kring kan rekenen op betrokken ouders. Zonder de hulp van ouders/verzorgers kan een school niet optimaal functioneren. We zijn dan ook erg blij dat er ieder jaar zoveel ouders het onderwijs op De Kring ondersteunen. We proberen talenten van ouders te benutten, want wanneer je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel plezier. Samen werken we aan de kwaliteit van onze school.

 

Zo houden we u op de hoogte!

Ouders goed informeren over school is belangrijk. Om dit zo goed mogelijk te doen maken we als school gebruik van verschillende media. Zo ontvangen alle ouders één keer in de drie weken een nieuwsbrief van school. Op Facebook verschijnen wekelijks berichten uit verschillende groepen. Ieder jaar wordt er een schoolgids en een jaarkalender uitgegeven. Met ouders van school communiceren wij via digiDUIF, een digitaal communicatieplatform. 

Daarnaast zijn er een aantal vaststaande momenten waarop we u graag ontmoeten om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Zo organiseren we ieder schooljaar:

 • Een informatieavond van iedere klas aan het begin van ieder schooljaar.
 • Drie gespreksweken waarin gesproken wordt over welzijn en ontwikkeling van uw kind(eren):
  • "Warme overdracht": Deze gesprekken vinden plaats in september. Aan de hand van een vragenlijst informeert u de nieuwe leerkracht over uw kind. Samen zorgen we zo voor een goede start.
  • "Ontwikkelgesprek 1": Deze gesprekken vinden plaats in november. Samen met u en uw kind praten we over de ontwikkeling van de afgelopen periode en doelen voor de komende periode. Kinderen uit groep groep 8 ontvangen tijdens dit gesprek ook hun definitieve VO-advies.
  • "Ontwikkelgesprek 2": Deze gesprekken vinden plaats in maart. Samen met u en uw kind praten we over over de voortgang van de ontwikkeling en kijken we vooruit naar de komende periode. Kinderen uit groep 7 ontvangen tijdens dit gesprek ook hun pré-advies voor het VO.
 • Naast deze gesprekken vinden er in de onderbouw ook huisbezoeken plaats bij de kinderen die net op school zijn. Deze gesprekken worden in overleg met u gepland.

Schoolgids, nieuwsbrieven en andere schooldocumenten bekijken? Open ze via de onderstaande link.

Schooldocumenten

Talent in Beeld

Als ouder meedoen met het onderwijs? Dit kan op De Kring. Hiervoor hebben we Talent in Beeld. Betrokkenheid van ouders in onderwijs is bewezen positief voor de ontwikkeling van uw kind, daarom is ons er veel aan gelegen u de mogelijkheid te bieden mee te doen. Mocht u het leuk vinden om te koken met kinderen, te helpen bij handvaardigheid, lezen, EHBO of een gastles komen geven over uw beroep, u bent van harte welkom om ons onderwijs te verrijken.

Ouderhulp

Met uw aanwezigheid tijdens contactmomenten zorgt u voor betrokkenheid bij school. Door ouders actief te betrekken bij school, stimuleren we de ontwikkeling van uw kind en de ontwikkeling van andere kinderen op school.

Naast zitting nemen in de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) zijn er diverse activiteiten en werkgroepen waar u uw steun aan kunt verlenen. Teamleden en "Ouderhulp" (onderdeel van de OR) zorgen samen voor het organiseren van hulp op school. Voorbeelden van activiteiten waar ouders onmisbaar zijn, vindt u hieronder.

 

Onderwijsactiviteiten:

 • Uw talent inzetten tijdens de TIB-middagen
 • Hulp bij de handvaardigheidslessen
 • Gastlessen geven
 • Kookkring
 • Organiseren van EHBO-lessen

Werkgroepen:

 • Klussen
 • Schaken
 • Sport
 • Hoofdluis
 • Was
 • Bibliotheek

Ondersteunende activiteiten:

 • Helpen bij het vervoeren en begeleiden van kinderen tijdens excursies
 • Helpen bij het versieren van de school tijdens feesten, vieringen, evenementen
 • Helpen bij toezicht houden tijdens de pauze

Is koken, lezen, dansen, techniek uw talent?

Of geeft u liever een gastles over uw beroep? Lees meer over Talent in Beeld. 

Kringkrant