Een bevlogen team

Op onze school werken ruim 25 enthousiaste mensen, met ieder hun eigen expertise en talent. Wij werken met vakleerkrachten voor handvaardigheid en gym. Goed onderwijs is goed samenwerken, op De Kring heeft ieder teamlid zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Wie wij zijn en welke rol wij binnen De Kring vervullen, vindt u hieronder. 

MT:
Frank Arentsen (directeur)
Miriam v/d Bremen (unitleider bovenbouw) 

Teamleden groepen 1/2

juf Annemiek groep 1/2 A      specialist taal en lezen
juf Marjanne      groep 1/2 A    
juf Carla groep 1/2 B  
juf Angela groep 1/2 B  
juf Trudy groep 1/2 C  
juf Lucie groep 1/2 C  
juf Joke  groep 1/2 D  
juf Lotte  groep 1/2 D  
juf Marjon groepen 1 en 2  onderwijsassistente

Teamleden groepen 3/4

juf Joke groep 3        
juf Tamara groep 3  
juf Nanda groep 3/4  
juf Renate groep 4  
meester Ronald groep 4 ICT-specialist
juf Tamara groepen 3 en 4 onderwijsassistente

Teamleden groepen 5 t/m 8

juf Miriam groep 5 unitleider bovenbouw
juf Debbie groep 5  
 juf Femke groep 5/6  
juf Diddy groep 6  
juf Neeltje groep 6 specialist meerbegaafdheid
meester Ruud groep 7 intern begeleider bovenbouw
juf Chantal groep 7/8 specialist rekenen
juf Kelly groep 7/8  
meester Bart groep 8  
juf Sanne groepen 5 t/m 8 leerkrachtondersteuner