Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind een eigen plek in de samenleving vindt en daar een passende bijdrage aan gaat leveren. Wij geloven ook dat ieder kind nieuwsgierig en leergierig is en zich elke dag ontwikkelt. Het is onze missie om onze leerlingen te helpen in hun ontwikkeling, op weg naar hun eigen plek.

Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school, in de wijk De Maten, waar we de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een zinvolle en inspirerende tijd geven. Wij zijn een open christelijke basisschool. Uw kind is welkom ongeacht uw achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste inspiratiebron. Hier geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan. Kinderen leren vooral vanuit nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze leerlingen zich open voor nieuwe ervaringen en leren andere mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij waar mogelijk ook gebruik van onze omgeving.
Wij zijn een school waar je les krijgt van bevlogen mensen. Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en begeleiding. Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur.

 

Om dit te realiseren zijn kundige teamleden nodig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen.
Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met deze talenten aan de slag te gaan. Hierdoor leer je zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen mee.
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, zorgen we dat kinderen zich, door wereldoriëntatie thematisch en in samenhang aan te bieden, breed ontwikkelen. 

 

 

Dit vinden wij belangrijk: Samenwerken, oplossingsgericht denken, communicatieve vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn vaardigheden voor een succesvolle toekomst.
Wij doen wat we zeggen. Wij hebben de ambitie het optimale uit uw kind en elkaar te halen. Wij geven ook duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. Wij zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en afspraken. Wij zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in onze communicatie over uw kind en verwachten van u hetzelfde.

Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is onmisbaar. Binnen PCBO De Kring is samenwerken daarom dagelijks zichtbaar. Wij stellen met deze visie hoge doelen aan ons zelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken menselijk is. Dit geldt voor kinderen, ouders en teamleden. Wij leren hiervan om zo onze gezamenlijke droom waar te maken: door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten bieden om op te kunnen groeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen.
Wij zijn PCBO De Kring.