Ondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan vindt u alle informatie over de kwaliteit van de leerlingenzorg. Wat hebben wij als school te bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Het schoolondersteuningsplan is tot stand gekomen via een zelfevaluatie door de school en is in februari 2018 bijgesteld en geldt voor de periode 2018-2022.

Het schoolondersteuningsplan 2018-2022 

Het ondersteuningsprofiel 2021-2022