Pestprotocol

Iedere school dient een pestprotocol te hebben. Op PCBO De Kring hebben we dit ook. Dit staat beschreven in het sociaal veiligheidsplan van onze school. Op school doen we er alles aan om preventief te werken, zodat uiteindelijke incidenten tot het minimum beperkt worden. Hier leest u op welke manier we op school preventief werken tegen onder andere pesten en wat we doen als er toch gepest wordt. 

Sociaal veiligheidsplan PCBO De Kring 2018-2019