Verlofformulier

Wat is extra verlof?
In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.

Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld.

In welke situaties wordt extra verlof toegekend?
Kijk hiervoor onderaan het verlofformulier bij: "toelichting verlofaanvraag"

Download : Verlofformulier