Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor alle gezinnen en kinderen in Apeldoorn Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De

jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op onze school. U kunt de

jeugdverpleegkundige ontmoeten op afspraak of bijvoorbeeld een ouderavond. Wij informeren u

wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het

consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen uw kind ook in de

basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen. In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd

om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijgt u een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast

(digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en

bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U

kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog

een extra afspraak met u /uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

 

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te

komen. Ze meten en wegen uw kind. Ook kunt u tijdens dit onderzoek uw vragen stellen of eventueel

uw zorgen delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende)

puberteit.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de leerkracht van uw kind en/of onze IB’er

advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de

jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen

bespreken en bekijken school, het CJG en u wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of

zorg.

Contact met het CJG? info@cjgapeldoorn.nl // (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) //

www.cjgapeldoorn.nl www.facebook.com/CJGapeldoorn