Sportservice Apeldoorn

We werken veel samen met Sportservice Apeldoorn. Binnen onze school is er een beweegcoach aan het werk. Deze beweegcoach verzorgt de kleutergym voor de groepen 1 en 2, maar ook de overige gymlessen voor de groepen 3 t/m 8.

Gymlessen

Waarom hebben wij een vakleerkracht voor gym?

  • Zij beschikken over een groep vakcollega’s die onderling intensief contact hebben en hierdoor veel van en met elkaar leren. 
  • Zij bieden veel vernieuwende activiteiten, waarbij ze ook beschikken over een grote eigen materiaalopslag waar wij op school dan weer gebruik van kunnen maken. 
  • De beweegcoach geeft gevarieerde en gedifferentieerde lessen, waardoor iedereen zich op motorisch gebied kan ontwikkelen.
  • Zij organiseren samen met de schoolsportcommissie verschillende sporttoernooien waar onze kinderen dan weer aan kunnen deelnemen. Ook organiseert onze beweegcoach de jaarlijkse Koningsspelen, samen met ouders uit de OR.

Sporten is meer dan alleen gym

Onze beweegoach levert niet alleen kwalitatief goed bewegingsonderwijs, maar legt ook de verbinding naar het naschoolse sportaanbod. Zo hebben ze veel kennis over de extra ondersteuningsmogelijkheden als MRT en Club extra. Daarnaast hebben ze ook veel kennis over de Apeldoornse sportverenigingen om daar kinderen naartoe te verwijzen. 
Ook halen wij deze verenigingen graag onze school in. Zo hebben we al vaker een workshop Beeball gehad of zijn we wezen mountainbiken in het Orderbos of zaten we in een kano op het kanaal.

Meer informatie over Sportservice Apeldoorn