Stimenz

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. In Apeldoorn omvat onze

opdracht breed sociaal werk en op de Veluwe bieden wij maatschappelijk werk en sociaal juridische

dienstverlening. Burgers in ons werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de

180 medewerkers en ongeveer 900 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten

van welbevinden, burger- en buurtkracht. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot

stand te brengen in wijken, buurten en dorpen, individuele vraagstukken op te pakken via

maatschappelijk werk en waar mogelijk collectieve oplossingen in te zetten en signalen te vertalen in

nieuwe initiatieven. Wij doen dit samen met vrijwilligers en actieve burgers vanuit wederkerigheid en

betrokkenheid.

Op De Kring wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door mw. B. Velderman. Zij staat klaar om

vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind, maar ook

wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind zoals lusteloos of juist overactief; moeite

hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld

pesten. Ook kun je met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij

haar terecht.

Mocht u een vraag hebben of graag iets willen bespreken, dan is ze tijdens een inloopmoment (6 keer

per jaar) te spreken en/of te bereiken op telefoonnummer: 06–30264432 of per mail naar:

b.velderman@stimenz.nl