Een bevlogen team

Op onze school werken ruim 25 enthousiaste mensen, met ieder hun eigen expertise en talent. Wij werken met vakleerkrachten voor handvaardigheid en gym. Goed onderwijs is goed samenwerken, op De Kring heeft ieder teamlid zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Wie wij zijn en welke rol wij binnen De Kring vervullen, vindt u hieronder. 

 

Teamleden groepen 1/2

juf Elle groep 1/2 A      specialist het jonge kind
juf Marjanne      groep 1/2 A    
juf Carla groep 1/2 B  
juf Esther groep 1/2 B unitleider onderbouw
juf Angela groep 1/2 C  
juf Lucie groep 1/2 C  
juf Joke B. groep 1/2 D intern begeleider onderbouw
juf Trudy groep 1/2 D  

Teamleden groepen 3/4

juf Joke F. groep 3
juf Tamara groep 3
juf Nanda  groep 3/4
juf Femke groep 4

Teamleden groepen 5/6

juf Annemiek groep 5 taal- en leesspecialist
juf Diddy groep 5  
juf Miriam groep 5/6      unitleider bovenbouw
juf Renate groep 6 rekenspecialist
juf Neeltje groep 6  

Teamleden groepen 7/8

meester Bart groep 7  
juf Chantal groep 7/8       
meester Ruud   groep 8  intern begeleider bovenbouw
     

Vakleerkrachten en onderwijsassistenten

meester Bart vakleerkracht gym
meester Ronald ICT-er
juf Ellen vakleerkracht handvaardigheid
juf Neeltje vakleerkracht plusgroep
juf Tamara  onderwijsassistente
juf Sanne onderwijsassistente
juf Janny administratief medewerkster

Management team

Kees Kievit     directeur
Esther van Dijk unitleider onderbouw
Miriam van den Breemen unitleider bovenbouw