Hier staan wij voor!

"Samen spelen we leuker, samen leren we beter, samen komen we verder!" is het motto van De Kring. Hierbij vormen de kernwoorden samenwerken, betrouwbaar en inspireren de basis van ons verhaal. Of we nu lesgeven, gesprekken met ouders voeren of als team bij elkaar zitten, het gaat steeds over deze woorden. We vertellen u ons verhaal graag aan de  hand van de letters van onze school:
K walitieit
R espect
I dentiteit
N ormen
G ezelligheid

 

Samenwerken

Kinderen leren het meest van het uitleggen van de leerstof aan een ander. Samenwerken tijdens de lessen is dus van groot belang.

Samenwerken op De Kring is:

 • Een klaslokaal met groepjes en een groepstafel.
 • Het werken op leerpleinen zorgt ervoor dat leerkrachten samen verantwoordelijk zijn.
 • Het leerlingpanel dat bestaat uit betrokken leerlingen die 1x in de 6 weken vergaderen met de directeur.
 • Ouders betrekken bij het onderwijs en de school, want wanneer ouders betrokken zijn leren kinderen beter.

Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en geven duidelijk aan wat onze mogelijkheden zijn. We zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en afspraken. We zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de ontwikkeling van het kind.

Betrouwbaar betekent op De Kring:

 • Openstaan voor feedback, dit geldt voor het team, ouders en kinderen.
 • Kwalitatief goed onderwijs bieden.
 • Kind-ouder-leerkracht-gesprekken vanaf groep 5.
 • Op zoek willen gaan naar het verhaal achter de ander of een gebeurtenis en samen zoeken naar oplossingen.

Inspireren

De intrinsieke motivatie van kinderen wordt geprikkeld in een omgeving die hen inspireert. 

Op de Kring betekent inspireren:

 • Een leeromgeving die uitdaagt tot leren en verwonderen. Vanuit die verwondering begint ontdekkend en ontwerpend leren.
 • Actieve en betrokken leerlingen door afwisselende werkvormen en differentiatie.
 • Lesstof die zoveel mogelijk aansluit bij het niveau van de leerling.
 • In de kring met elkaar stilstaan bij mooie verhalen en praten over de boodschap en de betekenis voor ons handelen.
 • Anderen willen inspireren én je ook door anderen laten inspireren. Met een open blik en de gedachte dat je van elkaar kunt leren.

Kringlied

"Op De Kring mag je zijn wie je bent, ieder kind ontdekt zijn talent!" 

Het schoollied luisteren?