"Een leven lang leren"

Op De Kring staat een professionele cultuur hoog in het vaandel. Deze cultuur kenmerkt zich door het ontdekken en optimaal gebruik maken van je eigen talenten. Dit betekent dat we ons bewust zijn van onze sterke kanten en deze kunnen uitdragen naar kinderen, ouders en collegae. Dit betekent ook dat we systematisch werken aan onze ontwikkelpunten, want ontwikkelen doen wij ons leven lang. Dit geldt voor kinderen en leerkrachten. Communicatie, analyse, differentiatie, vakdidactische kennis en reflectie zijn belangrijke aspecten binnen het waarborgen en realiseren van goed kwalitatief onderwijs.

 

Inspectie en uitstroomniveau

Inspectie en uitstroomniveau

Zoals iedere school in Nederland wordt ook onze school één keer in de vier jaar bezocht door de inspectie van onderwijs. Wij zien deze bezoeken als zeer waardevol. De feedback helpt ons van “goed naar beter”, leren doen we ten slotte ons leven lang. In november 2012 is de inspecteur voor het laatst geweest, een verslag van haar bezoek en een beoordeling van de school vindt u op de onderstaande website.

Website www.scholenopdekaart.nl
Op deze site geven basisscholen inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. Deze thema’s zijn door de basisscholen zelf bedacht. De site is nog in ontwikkeling en wordt de komende maanden uitgebreid. Sinds medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Klik op een school om de resultaten van die school te bekijken. De informatie op deze website komt van DUO, de Onderwijsinspectie en van de basisscholen zelf.

Alle scholen transparant in november
U vindt op de site de resultaten van scholen die hun gegevens zelf actief hebben gepubliceerd. Vanaf 11 november 2013 wordt informatie over alle scholen transparant gemaakt.

Wie maken Vensters PO?
Vensters PO wordt gemaakt door de basisscholen, met hulp van de schoolinformatie. Opdrachtgever voor het project is de PO-Raad.

 

Scholen op de kaart >>

Schooldocumenten

Schoolgids, ondersteuningsplan, jaarverslagen, schoolplan en andere relevante documenten
vindt u via de onderstaande link.

Downloads