"Eerlijke regels voor jou en mij"

Een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen vinden wij erg belangrijk. We proberen elke leerling, binnen de grenzen van het mogelijke, tot zijn/haar recht te laten komen. Hierbij zijn duidelijke regels en duidelijke structuren onmisbaar. Wij hechten veel waarde aan het voorkomen en bestrijden van 'pestgedrag'. De omgangsregels zijn door leerlingen en leerkrachten samengesteld. Deze regels gelden op school en daarbuiten.

 

Omgangsregels

Duidelijke afspraken dragen bij aan een goed pedagogisch klimaat. Daarom houden we de schoolafspraken levend door hier iedere week met de kinderen over te praten tijdens de lessen rondom sociaal emotionele ontwikkeling. Afspraken hebben pas waarde als je elkaar ook aan de afspraken houdt, hier doen we met elkaar elke dag ons best voor. 

Aan het begin van ieder schooljaar maken de leerkrachten samen met de kinderen de klassenafspraken. Hoe willen we samen klas zijn? Wat vinden wij belangrijk in onze klas? Door dit samen te doen, zijn we samen verantwoordelijk. 

Omgangsregels

Veilig op De Kring

In ons sociaal veiligheidsplan leest u op welke manier
wij preventief werken aan een veilige en fijne sfeer op school. 

Veiligheidsplan De Kring