"Je mag zijn wie je bent"

Op De Kring kenmerkt dit zich door openheid. Alles is bespreekbaar, hierbij is wederzijds begrip en respect van groot belang. Er is ruimte voor kinderen met verschillende achtergronden. Omdat onze kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving schenken wij in ons onderwijs aandacht aan inzicht en kennis van andere culturen. Respect heb je niet alleen voor de ander en jezelf, maar ook voor je omgeving. Omzien naar elkaar en zorg dragen voor je omgeving zijn brede begrippen. Op school proberen we dit handen en voeten te geven door met kinderen te praten over wat we tegenkomen in de maatschappij en de wereld.

 

Projecten

Een aantal keer per jaar wordt er op school een project georganiseerd om geld in te zamelen voor mensen die minder hebben dan wij. Telkens wordt gezocht naar een project dat past bij de belevingswereld van onze kinderen. We leren onder andere te delen met anderen. Zo hebben we het afgelopen jaar gespaard en actie gevoerd voor Serious Request. Als school hebben we ruim 3400 euro opgehaald. En doen we mee met "Het 40-dagen-project" in de vastentijd voor voor Pasen. 

Daarnaast geven we kinderen de ruimte om kleine eigen initiatieven voor een goed doel op te zetten. Zo zijn er kinderen die via "flessenacties" gespaard hebben voor het WNF en de stichting achter het programma "Freek tegen De Stropers".

 

 

All Souls All Mates

Wij doen mee met All Souls All Mates. Op een vrijdagavond in november worden er in De Maten duizenden kaarsen aangestoken als herinnering aan onze dierbaren. Teamleden van De Kring zijn aanwezig om een eigen kraam met kaarsen brandend te houden. Op deze manier willen we onze betrokkenheid tonen bij dit mooie initiatief van de wijk De Maten in samenwerking met De Drie Ranken.

Meer lezen over dit initiatief?

Prettig Samenleven

Elke week verzorgt Alona Svintsnova in groep 5 de lessen rondom het project "Prettig Samenleven" bij ons op school. Tijdens de lessen worden thema's als respect, beleefdheid, verdriet en blijdschap behandeld. Via drama, zang en dans leren kinderen zich te verhouden met de verschillende thema's. 

In de video hiernaast ziet u een impressie van deze lessen.

 

Haps-kamp

In groep 7 gaan de kinderen jaarlijks op HAPS-kamp. Gedurende drie dagen leven de kinderen als in de Steentijd. De hele dag staat in het teken van zelf voor je eten en drinken zorgen. Een onvergetelijke les, die ons laat stilstaan bij het feit, dat altijd vers eten en drinken niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Het kamp wordt ruim van tevoren voorbereid, waarbij de nadruk ligt op het leven van toen, de invalshoek vanuit de geschiedenis.