Begaafde leerlingen

Wanneer een kleuter op 4 jarige leeftijd de basisschool binnen komt is er een grote spreiding in de ontwikkeling te zien. De meeste kinderen ontwikkelen zich op het gemiddelde, maar er zijn er ook die binnenkomen met een ontwikkelingsvoorsprong. En soms is die voorsprong op bepaalde gebieden zo groot, dat ze een extra aanbod nodig hebben. Dit wordt op de Kring aangeboden door de hele school en in alle groepen. Daarbij wordt een combinatie gemaakt van twee jaargroepen bij elkaar. Gedurende de schoolloopbaan van een kind kan het zijn dat er periodes zijn, waarbij de extra uitdaging van de les in de klas voldoende is. Op andere momenten is het samenzijn met gelijk denkenden en uitdaging op een ander vlak belangrijk voor de ontwikkeling van deze meerbegaafde leerlingen.

Uitdaging in de klas

Wanneer kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben op één of meerdere leergebieden kunnen wij in de klas al wat aanpassingen doen. Hierbij kunt u denken aan moeilijke puzzels of denkspelletjes voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw uitdagende en complexe rekenopdrachten, teksten met lastigere woorden of een pluswerkboek. Zo hebben wij ook modules Spaans en Frans op school of de beginselen van wiskunde. Wij hebben een breed assortiment om kinderen te kunnen uitdagen die dat aankunnen. Het basiswerk wordt dan ingekort en zo houden kinderen dan ook tijd over om aan deze uitdagende doelen te werken in de klas. Mochten de aanpassingen in de klas nog niet uitdagend genoeg zijn of heeft een kind specifiekere onderwijsbehoeften op het gebied van meerbegaafdheid nodig dan hebben wij op school ook nog Brainpower.

Brainpower in de onderbouw

Wekelijks komen de kinderen uit groep 2 t/m 4 een uurtje bij Brainpower. De leerkracht selecteert in overleg met de intern begeleider de kinderen die hiervoor in aanmerking komen.

Er wordt gewerkt met thema’s, gerelateerd aan het thema in de klas, de jaargetijden of een specifieke vaardigheid. We filosoferen regelmatig, evenals het voeren van een diepgaand gesprek. We spelen uitdagende spellen, gaan net een stapje verder dan de comfortzone. Uitdagingen in het doorzetten, elkaar stimuleren en feedback geven om zo te groeien in zowel het geven als in het ontvangen van feedback.

De opdrachten zijn afwisselend en passend bij de doelgroep: creatief, onderzoekend en reflecterend, maar vooral uitdagend!

Brainpower in de bovenbouw

Eén hele dag in de twee weken komen de leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 bij elkaar. Deze kinderen worden door de leerkracht in overleg met de intern begeleider geselecteerd.

Hoe ziet zo’n dag eruit? We beginnen met smartgames, die een beroep doen op het doorzettingsvermogen. Het hele spel moet namelijk uitgespeeld worden en iedereen loopt hierbij vroeg of laat tegen een moment van wrijving aan. Verder wordt er onderzoek gedaan, passend bij een thema dat aansluit bij de eigen klas. Analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden worden geoefend om op die manier te werken met hogere orde denkvragen. Vraagstukken waarbij het antwoord niet 1-dimensionaal te vinden is. Samen filosoferen is ook een favoriet onderdeel van de dag.