Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

Op De Kring gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

 

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties verlof krijgen. Dit verlof moet ten minste twee weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur (calamiteiten uitgezonderd). Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling melden ouders dit voor 8.15 uur in een berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro of via de functie ziekmelden in Parro.

Verlofaanvraagformulier

Portfolio

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar is. Door te werken met een portfolio geef je een leerling een besef van zijn persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Het gaat niet alleen over hoe het nu is, maar ook over hoe het was en waar je naartoe wil. Hierbij kijken wij vooral naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, maar ook de ontwikkeling op het gebied van leren is van belang. Kinderen voegen zelf ook inhoud toe aan het portfolio met bijvoorbeeld een mooie ik-ben tekening.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 15-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro. Je moet deze app eerst wel zelf op je mobiel zetten.

Klik hier om in te loggen

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is €32,50 per kind. Begint uw kind gedurende het jaar op school, dan is dit naar rato.

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Vrijdag voor de herfstvakantie 13 oktober
 • Vrijdag 17 november
 • Vrijdag voor de kerstvakantie 22 december
 • Vrijdag 2 februari
 • Donderdag  voor Goede Vrijdag 28 maart
 • Dinsdag na Pinksteren 21 mei
 • Maandag 17 juni
 • Vrijdag voor de zomervakantie 12 juli, vanaf 12.00 uur

Bekijk de jaarkalender

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden