Menu

Onze visie

DSCF4788 highres

Onze visie

Samenwerken, oplossingsgericht denken, communicatieve vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn vaardigheden voor een succesvolle toekomst. Wij doen wat we zeggen. Wij hebben de ambitie het optimale uit elk kind en elkaar te halen. Wij geven ook duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. Wij zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en afspraken. Wij zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in onze communicatie over je kind en verwachten van jou hetzelfde.

Uitdagend onderwijs

Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is onmisbaar. Binnen De Kring is samenwerken daarom dagelijks zichtbaar. Wij stellen met deze visie hoge doelen aan onszelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken menselijk is. Dit geldt voor kinderen, ouders en teamleden. Wij leren hiervan om zo onze gezamenlijke droom waar te maken: door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten bieden om op te kunnen groeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen.

Verhalen

Een gebruik bij ons op school is het vertellen van de Bijbelverhalen in de kring. Oude verhalen die nog steeds 'leven'. Ieder verhaal heeft zijn eigen boodschap en bevat een levensles. Met de kinderen praten we over de betekenis van het verhaal en maken we een vertaling naar het hier en nu. Tegelijkertijd stellen wij ons respectvol en open op naar eenieder met een andere religie. In het schoolleven werkt dit door in de omgang met elkaar, in de verhalen en vieringen en in het zijn van een voorbeeld. In ons onderwijs staan daarom waarden centraal als: respect, vertrouwen, omzien naar elkaar en naastenliefde.

Vieringen

Samen vieren is binnen onze school een belangrijk onderdeel. Jaarlijks besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan het kerstfeest en het paasfeest. Soms vieren we dit in de kerk en soms op school. Hierbij is het samenzijn één van de doelen, daarom vieren we bijvoorbeeld Kerst met kinderen én ouders.

Hiernaast kan vieren ook klein zijn en geen christelijke achtergrond hebben, je kunt hierbij denken aan verjaardagen, Koningsdag, meesters- en juffendag of een leuk eindejaarsfeest.

DSCF4891 bewerkt highres

Identiteit

PCBO De Kring is een open protestantschristelijke school. Iedereen is van harte welkom. Christelijk onderwijs geven wij handen en voeten met behulp van rituelen, verhalen en liederen. We beschouwen de christelijke grondslag als een moreel kompas waar we ons handelen, denken en geloven op kunnen baseren en aan kunnen toetsen. Door dialoog geven wij hier invulling aan.

DSCF2520 highres v2

Iedereen is welkom

PCBO De Kring is een school in de wijk De Maten. Wij zijn een open christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste inspiratiebron. Hier geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan. Kinderen leren vooral vanuit nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze leerlingen zich open voor nieuwe ervaringen en leren andere mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij waar mogelijk ook gebruik van onze omgeving. Wij zijn een school waar je les krijgt van bevlogen mensen. Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en begeleiding. Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur.

DSCF2594 highres

Talent ontwikkelen

Om dit te realiseren zijn kundige teamleden nodig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen.

Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met deze talenten aan de slag te gaan. Hierdoor leer je zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen mee.

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, zorgen we dat kinderen zich, door wereldoriëntatie thematisch en in samenhang aan te bieden, breed ontwikkelen.