Menu

Samenwerkingen

Als school staan we nooit alleen. Naast de samenwerking binnen de school werken we ook daarbuiten intensief samen met verschillende instanties. Lees hieronder met wie wij allemaal samenwerken!

DSCF4888 highres

Sportservice Apeldoorn

We werken veel samen met Sportservice Apeldoorn. Binnen onze school is er een beweegcoach aan het werk die kleutergym en gymlessen voor de andere groepen verzorgt.

Onze beweegcoach levert niet alleen kwalitatief goed bewegingsonderwijs, maar legt ook de verbinding naar het naschoolse sportaanbod. Bij Sportservice Apeldoorn er veel kennis over de extra ondersteuningsmogelijkheden als MRT en Club extra. Daarnaast kan de beweegcoach kinderen enthousiasmeren om lid te worden van een Apeldoornse sportvereniging. Ook werken we graag met deze verenigingen samen. Zo doen we ieder jaar mee met bijvoorbeeld het schoolvoetbal, hockey of handbal en lopen we mee met de avondvierdaagse.

sportserviceapeldoorn.nl

DSCF2465 highres v2

Stimenz

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Op De Kring wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door mevrouw B. Velderman. Zij staat klaar om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de opvoeding of ontwikkeling van je kind, maar ook wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind zoals lusteloos of juist overactief; moeite hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je met vragen over echtscheiding, financiën, sporten of activiteiten in de buurt bij haar terecht. Mocht je een vraag hebben of graag iets willen bespreken, dan is ze tijdens een inloopmoment (3 keer per jaar) te spreken.

stimenz.nl

DSCF5056 highres

Het Centrum voor Jeugd en gezin

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.

Je kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat je kind volwassen is. Of het nu om babyverzorging gaat of om lastige pubers, om voeding en gezondheid of ontwikkeling en gedrag. Ook jongeren zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp.

Binnen het CJG vind je alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek. Denk hierbij aan de orthopedagoog, de (school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. De  jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op onze school. Op De Kring is dit Elise Bijkerk. Zij nodigt je tijdens de basisschoolperiode een aantal keren uit om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind goed te kunnen volgen. Ook zijn er jaarlijks 3 inloopmomenten mogelijk.

CJG

DSCF4891 bewerkt highres

De Drie Ranken

Gedurende een schooljaar werken wij samen met De Drie Ranken, dit is de PKN-kerk in De Maten. Samen organiseren we verschillende vieringen en activiteiten speciaal voor de kinderen van onze school. 

  • Groep 1 t/m 4 bezoekt de kerk rondom een uitgekozen thema
  • Speurtocht door de kerk voor de kinderen uit de middenbouw