Inkijkje in groep 6,7,8

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op rekenen, taal en lezen (RTL-vakken) en kunnen kinderen aan eigen doelen werken. Rond twaalf uur vindt de lunch plaats in de klas. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van 4-5 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Reflecteren

Reflecteren is terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflecteren is de motor van ontwikkeling. Kinderen krijgen grip op hun eigen leren en ze kunnen hierdoor ook steeds zelfstandiger leren.

In groep 7 en 8 kijken we elk blok terug op onze resultaten. We geven de kinderen inzicht in hoe ze ervoor staan. Als een nieuw doelenblad gepland moet worden stimuleren we kinderen om taken te plannen waarvan ze (nog!) niet tevreden waren met het resultaat. We kijken dieper dan alleen resultaten, want gaan ook in gesprek over motivatie, de aanpak of andere keuzes die er zijn gemaakt.

Als ik van school ga ...

Eind groep 8 hopen we dat onze kinderen hebben geleerd om
een onderzoekende houding aan te nemen, samen te kunnen zijn, een ander (of de natuur) bij te schijnen, eigen route te bepalen en te reflecteren.

Dit alles in samenspraak met het stevig in je schoenen kunnen én durven staan. We willen kinderen leren dat ze mogen vertrouwen op hun eigen gevoel, opkomen voor zichzelf en te durven staan voor wie ze zijn en dat dat goed is.

Wereldoriëntatie

We werken projectmatig in blokken van 4-5 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden.

Naast een stuk kennisoverdracht gaan de kinderen daarna zelfstandig of samen nog verder verdiepen in de stof welke hen aanspreekt binnen het thema. Dit doen ze door een onderzoeksvraag op te stellen of een ontwerp te maken.
Kinderen kunnen hierbij ook gebruik maken van alle tablets dit we tot onze beschikking hebben. Aan het eind presenteren de kinderen hun bevindingen of ontwerp aan de klas en de ouders.

Koken in groep 6

Elke vrijdagmiddag wordt er door een klein groepje gekookt in onze eigen keuken. Dit onder leiding van ouders. Aan de hand van een recept gaan we samen boodschappen doen, de taken verdelen en aan de slag.

Hoe dek je nou de tafel volgens de ‘tafeletiquette’?
Moet het mes nou links of rechts?
Uiteraard mogen we aan het einde samen lekker genieten van het eindresultaat.

Biebbeheer in groep 7

Op De Kring schijnen we graag elkaar bij op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is de biebbeheer van groep 7. Elke ochtend is onze schoolbibliotheek geopend van half 9 tot 9 uur. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen op dit moment hun leesboek komen ruilen.

In onze schoolbibliotheek ‘werken’ dagelijks twee kinderen uit groep 7. Ze nemen de boeken weer in, helpen jongere kinderen met het maken van een boekkeuze, scannen de boeken en bibliotheekpassen uit en houden de bibliotheek netjes.

Pleinmediation groep 8

Een andere manier waarop de bovenbouwers anderen kunnen bijschijnen is de pleinmediation.
Elke pauze staan er ook vier kinderen uit groep 8 extra op ons kleuterplein. Net als de overige pleinwacht hebben ook zij een opvallend hesje aan. Ze helpen de jongere kinderen waar nodig. Samen een zandtaartje bakken, kinderen troosten of helpen om het spel om gang te brengen. Oog hebben voor een ander en zorgen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Als het tijdens de pauze buiten regent dan komen ze gewoon in de klas om te helpen. Samen komen we verder!

Kamp groep 7 en 8

In groep 7 gaan alle kinderen op hapskamp. Diep in het bos ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. We gaan samen drie dagen een mooie tijdreis maken naar 500 voor Christus. In het leven van die tijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en het nodige lef van belang. Het is zowel een groot avontuur als een bewustwording van alle hedendaagse gemakken en luxe die we nu hebben. We gaan onder andere koken boven open vuren, schapen hoeden, speren maken en hout hakken. Een onvergetelijke ervaring!

In groep 8 gaan we op eindkamp. Dat kamp staat in het teken van gezelligheid en afscheid nemen van elkaar. Drie dagen allemaal leuke activiteiten.