Inkijkje in groep 3,4,5

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op rekenen, taal en lezen (RTL-vakken). Rond twaalf uur vindt de lunch plaats in de klas. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van 4-5 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Een ander bijschijnen

In de middenbouw zijn leerlingen naast ik-gericht ook in staat zich te richten op de ander. Door samen te werken en elkaar van opbouwende feedback te voorzien schijnen ze elkaar bij. Trefwoord, onze methode voor godsdienstige vorming sluit hier goed bij aan met verhalen uit de bijbel en daarnaast ook spiegelverhalen in het hier en nu. In de middenbouw proberen wij ook goed te zorgen voor de natuur. We ervaren op ons dakterras hoe wonderlijk het is om een plantje te laten groeien en tegelijkertijd ook hoe kwetsbaar de natuur is.

Doelentijd

Vanaf groep 5 willen we kinderen deels hun eigen route laten bepalen door middel van doelentijd. We werken in groep 5 (t/m groep 8) vier weken aan doelen voor rekenen, taal en lezen. In week vijf krijgen de kinderen over die doelen een toets. We nemen de kinderen op een laagdrempelige manier mee in de resultaten. Kinderen leren hierdoor eigen keuzes te maken. Waar besteed ik mijn tijd aan en wat levert dit op? Op een doelenblad staan taken die helpen om een doel eigen te maken. De kinderen mogen zelf plannen aan welk vak ze willen werken en starten met de uitvoering. We coachen kinderen tijdens het plannen, de uitvoering en tijdens de fase van evaluatie in week 5. Welke doelen zijn behaald en welke doelen vragen meer tijd en worden ook in de volgende periode nog geoefend?

Lezen in groep 3

In groep 3 staat (naast het leren rekenen) het leren lezen en schrijven centraal. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Lijn 3’ voor het lezen en Klinkers voor het leren schrijven.

Als alle letters zijn aangeboden in groep 3 dan is het tijd voor feest! Het letterfeest komt dan ook elk jaar terug op De Kring. Speuren door de school naar alle letters samen met ouders. Daarna ontvangt iedereen een gaaf letterdiploma.

Vanaf het moment waarop alle letters zijn aangeboden kunnen de kinderen ook boekjes lenen in onze eigen schoolbibliotheek. Alle kinderen zijn in het bezit van een eigen schoolbibliotheekpas.

Rekenen op de tablet in groep 4

Vanaf groep 4 hebben de kinderen ongeveer de helft van de onderwijstijd de beschikking over een eigen tablet. Zo verwerken alle kinderen vanaf groep 4, na de instructie en het samen oefenen, de rekenles op de tablet met het programma Gynzy. Ze krijgen direct feedback en bij een foutief antwoord nog eens de kans om het goede antwoord in te voeren. Ook de leerkracht monitort tijdens de les hoe de instructie wordt opgepakt door de leerlingen en stuurt waar nodig bij. Naast directe feedback is er nog een groot voordeel, het programma is adaptief. Dit betekent dat de moeilijkheid van de sommen wordt aangepast op het rekenniveau van het kind. Dit zorgt voor veel rekenmotivatie en meer zelfvertrouwen. Daarnaast gebruiken we de tablets ook tijdens doelentijd om spelling en taal extra te oefenen en voor onze projecten van wereldoriëntatie.

Dakterras in groep 5

In groep 5 wordt de kennis van en over de (nabije) omgeving verder uitgebreid. Dit doen we tijdens de projectlessen waarbij de vakken aardrijkskunde (topografie van Nederland), geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. We verbinden de theorie waar mogelijk aan de praktijk. Op de eerste verdieping hebben wij een prachtig dakterras. Hier staan picknicktafels waar we met mooi weer kunnen werken of samen kunnen lunchen. Daarnaast staan er ook mooie plantenbakken waar plantjes en groenten in kunnen groeien. Groep 5 draagt zorg voor deze plantenbakken. Welke planten staan erin? Hebben ze genoeg water? Hoe lang duurt het voordat we de aardbeien ook écht kunnen eten?