Inkijkje in groep 1 en 2

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. In de kleutergroepen werken we rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. In deze thema’s worden alle leerdoelen verwerkt, zowel op reken- en taalgebied als op sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Spel is een voorwaarde voor het jonge kind om tot leren te komen, daarom ontstaan de leeractiviteiten op De Kring altijd vanuit spel in een rijke leeromgeving. We volgen de kinderen via mijnkleutergroep.nl. Met dit volgsysteem houden wij zicht op de ontwikkelingen van uw kind.

Een ochtend in groep 1/2

In groep 1/2 starten we de dag meestal met een inloopmoment: de kinderen zoeken hun naamkaartje op en beginnen met een kleine activiteit. Daarna komen we samen in de kring. We openen de dag en bespreken welke dag het is en wat voor weer het is. Dan is het tijd om lekker te gaan spelen en werken! De kinderen kiezen op het digikeuzebord zelf een activiteit die zij willen doen. Elke activiteit mag één keer per week worden gekozen, zodat de activiteiten die worden gekozen variëren. Tijdens het spelen en werken observeert, coacht en begeleidt de leerkracht de kinderen. Daarnaast is er tijdens het spelen en werken ruimte om met kleine groepen aan gerichte doelen te werken. Dit gebeurt altijd in de vorm van spel. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerkracht met een groepje kinderen werkt aan het inmeten van de zelfgemaakte voordeur voor de huishoek. Na het spelen en werken is het tijd voor een gezond tussendoortje, daarna spelen we buiten.

Een middag in groep 1/2

Buiten spelen vinden wij erg belangrijk! Tijdens het buiten spelen worden namelijk alle ontwikkelgebieden aangesproken. Het kind is volop in beweging, veel in contact met andere kinderen en er ontstaan vaak spontane leermomenten. Zo is het tellen van kriebelbeestjes een favoriete activiteit en is er in de zandbak genoeg te ontdekken. In de zomer van 2022 zal het schoolplein worden verbouwd en gericht zijn op spelen met natuurlijke materialen. Na het buiten spelen is het tijd voor een kringmoment gericht op taal of rekenen en de lunch. Na de lunch is het tijd om te gymmen in onze mooie speelzaal waar we 5 dagen per week gebruik van kunnen maken. Onze gymdocent Monique zet elke week een uitdagende gymles klaar, waar we volop gebruik van maken. Na het gymmen sluiten we samen de dag af door bijvoorbeeld naar een verhaal te luisteren.

Onderzoekend leren

Zoals in de inleiding beschreven sluiten de thema’s aan bij de belevingswereld van het kind. Vooraf bedenken we welke leerdoelen wij koppelen aan het thema en met deze leerdoelen in ons achterhoofd gaan we samen met de kinderen op onderzoek uit. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de hak van de schoen van de juf opeens afbreekt. Juf heeft geen tijd om naar de schoenenwinkel te gaan, dus er moet er eentje op school komen! Stap voor stap ontstaat er een schoenenwinkel in de school. Eerst onderzoeken we hoe een schoenenwinkel eruit ziet en welke vragen we beantwoord willen hebben. Misschien brengen we wel een echt bezoekje aan een schoenenwinkel! We voeren veel gesprekken, ontwikkelen zelf materialen (zoals bijvoorbeeld een naambordje of een meetinstrument) en spelen hier vervolgens mee.

Wij zijn samen

Elke dag komen we samen in de kring voor de dagopening. We praten samen over wat we meemaken. Het helpen van elkaar is iets wat al vroeg begint op De Kring. Zo koppelen we oudere kinderen uit groep 2 aan de kinderen die net instromen op school. Dit geeft een veilig gevoel. Ook tijdens het spelen en werken zijn de kinderen samen. Vooraf samen een plan maken voor bijvoorbeeld een bouwwerk, of samen doen alsof je ijsjes verkoopt. We besteden veel aandacht aan het rekening houden met elkaar. We leren kinderen om hun grenzen aan te geven en maken gedrag bespreekbaar. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Hierdoor ontstaan vaak mooie kringgesprekken. Daarnaast gymmen we ook samen. Op donderdagochtend is onze gymjuf Monique er en de rest van de week gymmen de kinderen met hun eigen leerkracht.

Even wennen

Een aantal weken voordat uw kind start op school zal u worden gebeld door de unitleider van de onderbouw. Zij maakt met u een afspraak voor een (telefonisch) intakegesprekje, zodat we al voor de start van de eerste schooldag uw kind al wat beter leren kennen. Ook zal u een telefoontje krijgen van de leerkracht van de groep waar uw kind zal instromen om een aantal wenmomenten in te plannen. Zo kan uw kind al een beetje wennen aan de schoolgang.