Hier staan wij voor!

"Samen spelen we leuker, samen leren we beter, samen komen we verder!" is het motto van De Kring. Hierbij vormen de kernwoorden samenwerken, betrouwbaar en inspireren de basis van ons verhaal. Of we nu lesgeven, gesprekken met ouders voeren of als team bij elkaar zitten, het gaat steeds over deze woorden. We vertellen u ons verhaal graag aan de  hand van de letters van onze school:
K waliteit
R espect
I dentiteit
N ormen
G ezelligheid