Identiteit

PCBO De Kring is een open protestants christelijke school. Iedereen is van harte welkom. De PCBO/schoolidentiteit is Christelijk: De C van PCBO Apeldoorn is in onze organisatie een levendige werkelijkheid. Christelijk onderwijs geven wij handen en voeten met behulp van rituelen, verhalen en liederen. We beschouwen de christelijke grondslag als een moreel kompas waar we ons handelen, denken en geloven op kunnen baseren en aan kunnen toetsen. Door dialoog geven wij hier invulling aan.

De Kring

Een gebruik bij ons op school is het vertellen van de Bijbelverhalen in de kring. Oude verhalen die nog steeds “leven”. Ieder verhaal heeft zijn eigen boodschap en bevat een levensles. Met de kinderen praten we over de betekenis van het verhaal en maken we een vertaling naar het hier en nu. 

Tegelijkertijd stellen wij ons respectvol en open op naar eenieder met een andere religie. In het schoolleven werkt dit door in de omgang met elkaar, in de verhalen en vieringen en in het zijn van een voorbeeld. In ons onderwijs staan daarom waarden centraal als: respect, vertrouwen, omzien naar elkaar en naastenliefde.

Vieringen

Samen vieren is binnen onze school een belangrijk onderdeel. Jaarlijks besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan het kerstfeest en het paasfeest. Soms vieren we dit in de kerk en soms op school. Hierbij is het samenzijn één van de doelen, daarom vieren we bijvoorbeeld Kerst met kinderen én ouders. Van iedereen wordt dan verwacht aanwezig te zijn.

Hiernaast kan vieren ook klein zijn en geen christelijke achtergrond hebben, u kunt hierbij denken aan verjaardagen, Koningsdag, meester- en juffendag en de Kringsummerlounge (afsluiting schooljaar met ouders en kinderen).

Samenwerking met de Drie Ranken

Verder werken we gedurende een schooljaar samen met De Drie Ranken, dit is de PKN kerk in De Maten. Samen met hen organiseren we verschillende vieringen en activiteiten speciaal voor de kinderen van onze school. 

  • Vieringen rondom Dierendag (Ark van Noach) voor kinderen uit de onderbouw.
  • Speurtocht door de kerk voor de kinderen uit de middenbouw.
  • Foto's en verhalen maken rondom Pasen en pesten voor de kinderen uit de bovenbouw.