"Licht en leven"

PCBO De Kring is een open protestants christelijke school. Iedereen is van harte welkom. We vertellen verhalen uit de bijbel en de kinderen maken kennis met verschillende religieuze stromingen, de verhalen zijn een inspiratiebron voor ons dagelijks leven. In “de kring” en daarbuiten staat centraal dat we respectvol met elkaar in gesprek gaan. Geloven doen we met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.

 

De Kring

Een gebruik bij ons op school is het vertellen van de Bijbelverhalen in de kring. Oude verhalen die nog steeds “leven”. Ieder verhaal heeft zijn eigen boodschap en bevat een levensles. Met de kinderen praten we over de betekenis van het verhaal en maken we een vertaling naar het hier en nu.

De Bijbelverhalen zijn ook vaak een mooie aanleiding om met elkaar te praten over de verantwoordelijkheid die je als mens naar elkaar hebt. Zo zijn de verhalen in de kring ook vaak een mooie brug naar de lessen rondom sociaal emotionele vorming.

 

Vieringen

Samen vieren is binnen onze school een belangrijk onderdeel. Jaarlijks besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan het kerstfeest en het paasfeest. Soms vieren we dit in de kerk en soms op school. Hierbij is het samenzijn één van de doelen, daarom vieren we bijvoorbeeld kerst met kinderen en ouders. Van iedereen wordt dan verwacht aanwezig te zijn.

Hiernaast kan vieren ook klein zijn en geen christelijke achtergrond hebben, u kunt hierbij denken aan verjaardagen, Koningsdag, meester- en juffendag, de Kringlounge (afsluiting schooljaar met ouders en kinderen) en de opening van bibliotheek en waterspeelplaats.

Artikel "Vieren op De Kring"

Samenwerking met de Drie Ranken

Verder werken we gedurende een schooljaar samen met De Drie Ranken, dit is de PKN kerk in De Maten. Samen met hen organiseren we verschillende vieringen en activiteiten speciaal voor de kinderen van onze school. 

  • Vieringen rondom Dierendag (Ark van Noach) of Sint Maarten voor kinderen uit de onderbouw.
  • Speurtocht door de kerk voor de kinderen uit de middenbouw.
  • Foto's en verhalen maken rondom Pasen en pesten voor de kinderen uit de bovenbouw.