Het team van De Kring

Het onderwijsteam bestaat uit 25 enthousiaste mensen, met ieder hun eigen expertise en talent. Er is een mooie mix van startende en ervaren leerkrachten. Het team van De Kring kenmerkt zich door: 

  • het in staat zijn tot het creëren van een veilig pedagogisch klimaat.
  • aandacht hebben voor ieder individu.
  • proactief handelen richting kinderen, ouders en andere teamleden.
  • voortdurend reflecteren op eigen handelen en openstaan voor feedback.
  • denken in mogelijkheden en kansen.
  • zich inzetten voor de brede ontwikkeling van ieder kind. 

 

Frank Arentsen

Directeur 

Samen met de unitleiders onder- en bovenbouw vormt Frank Arentsen het managementteam van De Kring.

Contact

Eva

Unitleider onderbouw
Leerkracht groep 1-2 

Miriam

Unitleider midden- en bovenbouw
Leerkracht groep 6

Elle

Intern begeleider onderbouw

Specialist jonge kind

Neeltje

Intern begeleider bovenbouw

Specialist hoogbegaafdheid

Marjon

Leerkrachtondersteuner onderbouw

Angela

Leerkracht groep 1-2

Trudy

Leerkracht groep 1-2

Pauline

Leerkracht groep 1-2

Joke

Leerkracht groep 1-2

Anne

Onderwijsassistente middenbouw

Leonie

Leerkracht groep 3

Renate

Leerkracht groep 3-4

Nelleke

Leerkracht groep 3-4

Annelies

Leerkracht groep 4

Nanda

Leerkracht groep 5

Specialist taal en lezen

Sanne

Leerkrachtondersteuner bovenbouw

Alinda

Leerkracht groep 6

Bart

Leerkracht groep 7

Rik

Leerkracht groep 7-8

Ronald

Leerkracht groep 6 en 8

Wijk-ICT 

Chantal

Leerkracht groep 8

Specialist rekenen

Monique

Vakdocent gym

Ellen

Vakdocent handvaardigheid

Janny

Administratief medewerker