Samenwerking met ouders

De Kring kan rekenen op betrokken ouders. Zonder de hulp van ouders/verzorgers kan een school niet optimaal functioneren. We zijn dan ook erg blij dat er ieder jaar ouder het onderwijs op De Kring ondersteunen. We proberen talenten van ouders te benutten, willen wanneer je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel plezier. Samen werken we aan de kwaliteit van onze school.

Digitale communicatie 

Ouders goed informeren over school is belangrijk. Om dit zo goed mogelijk te doen maken we als school gebruik van Parro. Een digitaal communicatieplatform met een eigen app. Daarop ontvangen ouders één keer in de drie weken een nieuwsbrief van school en berichten uit de groep(en). Daarnaast kunnen we een afspraak maken van een ziekmelding door te geven. 

Parro heeft ook een ouderportaal ouders de resultaten van de kinderen tien alle tijden kunnen volgen. 
Eén duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school krijgt u toegang tot deze omgeving. 

Persoonlijk contact 

Er zijn een groot aantal momenten in het jaar waarop we komen om u te informeren over de ontwikkeling van uw. Zo organiseren we ieder jaar:

  • Een huisbezoek voor kinderen die nieuw zijn op school. Dit wordt altijd in overleg met u gepland.
  • Een informatieavond van elke klas aan het begin van elke klas.
  • Vier gespreksweken waarin gesproken wordt over welzijn en ontwikkeling van uw kind.

Gespreksweken 

Warme overdracht (september) :
Dit gesprek is facultatief. Het initiatief hiervoor kan zowel bij ouders als leerkrachten liggen. Samen zorgen we voor een goede start. In dit gesprek is er ruimte om als ouder te vertellen aan de nieuwe leraar.

Ontwikkelgesprek 1 (november) :
Samen praten we over de ontwikkeling van de afgelopen periode en doelen voor de komende periode. Vanaf groep 3 nemen de kinderen ook deel aan het gesprek. Kinderen uit groep 8 advies voor de middelbare school ontvangen.

Ontwikkelgesprek 2 (maart) : 
Samen van de ontwikkeling en kijken we vooruit naar de periode. Vanaf groep 3 nemen de kinderen ook deel aan het gesprek. Kinderen uit groep 7 ontvangen tijdens dit gesprek ook hun voorlopige advies voor de middelbare school.

Afsluiting en overdracht (juni) : 
Dit is facultatief. Tijdens dit gesprek de toekomstige ontwikkelingen en kijken we samen naar belangrijke centraalen zijn voor het aanwezig zijn.  

 

Portfolio 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar is. Door te werken met een portfolio geef je een leerling een besef van zijn persoonlijke ontwikkeling. Het gaat niet alleen over hoe het nu is, maar ook over hoe het was en waar je naartoe wil. Hierbij kijken wij vooral naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, maar ook de ontwikkeling op het gebied van leren mag natuurlijk niet ontbreken. Kinderen denken zelf ook mee over de invulling van het portfolio. 


Ouderpanel

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders met ons kunnen meedenken over de invulling van ons onderwijs. Zo wordt er op een laagdrempelige manier een aantal keer per jaar een ouderpanel georganiseerd. Van tevoren staat er een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld 'communiceren via Parro'. Ouders kunnen met ons meedenken hoe wij dit nog beter en effectiever kunnen doen, maar zij kunnen ook doorgeven wat ze al heel fijn vinden en wat we vooral zo moeten behouden.