MAM's Kinderopvang

MAM’s Kinderopvang staat voor ontwikkelingsgerichte kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot en met 13 jaar. Dagelijks bieden wij, 52 weken per jaar, een uitdagende speel- en leeromgeving voor kinderen aan, waarin zij met liefde en vakkennis worden begeleid.

MAM’s Kinderopvang sluit aan bij uw opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van uw kind.

MAM’s De Kring realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool de doorlopende ontwikkelingslijn.

 

 

MAM’S VISIE

Elk kind is in onze ogen uniek. Ieder met eigen talenten en capaciteiten.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Door betekenisvolle activiteiten en een prikkelende, afgestemde omgeving aan te bieden, waarin een kind aangezet wordt tot “het zelf doen”, zal het kind zich competent voelen.

In combinatie met de juiste begeleiding in een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen zich ontplooien, samen leren, spelen en zorg dragen voor elkaar en de omgeving. MAM’s Kinderopvang is een manier van leven en zijn.

MAM’S REALISEERT DE DOORLOPENDE ONTWIKKELINGSLIJN

MAM’s streeft ernaar om samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool van uw kind(eren) een doorlopende ontwikkelingslijn te realiseren. We willen dat kinderen naadloos van thuis, naar kinderopvang, naar school en naar huis kunnen bewegen. MAM’s geeft invulling aan de doorlopende ontwikkelingslijn door samen met ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool afstemming te creëren op het gebied van o.a. pedagogische visie, het begeleiden van kinderen en organisatorische aspecten. Om van de doorlopende leerlijn een succes te maken is het nodig de verantwoordelijkheid hiervoor met elkaar te delen. Samenhang zorgt voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen.

MAM’S VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)

De VSO begint om 7.30 uur en eindigt als de PCBO De Kring aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om te ontbijten en nog wat te spelen. Als het tijd is om naar school te gaan, brengen de MAM’s Specialisten de kinderen naar de klas.

MAM’S BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Onze BSO vindt plaats na schooltijd en niet te vergeten in de schoolvakanties. De BSO is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd, van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en wil het liefst alleen zijn, het andere bruist van energie. MAM’s heeft een concept ontwikkeld waarin voor ieder kind iets te kiezen valt.

MAM’S HEEFT HELDERE PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief: inschrijfgeld, administratiekosten, ontbijt- en lunchkosten (voeding), verzorgingskosten, vervoerskosten, uitstapjes en feestjes. 

 

Tarieven VSO en BSO

Sluitingsdagen MAM´s Kinderopvang De Kring

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 5 mei (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag hebben we bij MAM’s Kinderopvang 3 sluitingsdagen per jaar. Deze drie sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in december voor het komende jaar aan u kenbaar gemaakt. Deze dagen zijn in de prijs verdisconteerd en zijn niet te ruilen.

MAM’s Kinderopvang heeft een samenwerking met de De Kring in Apeldoorn. Dit houdt in dat MAM’s Kinderopvang voor de BSO en VSO aansluit op de openings-en sluitingstijden van de school. MAM’s anticipeert ook op alle vrije dagen van de De Kring naast de 12 reguliere vakantieweken. Hierbij moet u denken aan studiedagen of incidentele vrije dagen van de school.

 

INSCHRIJVEN

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de plek en het moment dat het u past, dan is het belangrijk om tijdig in te schrijven.

Via onze website www.mamskinderopvang.nl, kunt u kiezen voor de locatie De Kring. Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een rondleiding en/of voor het beantwoorden van eventuele vragen.

MAM’S KINDEROPVANG MAM’s Kinderopvang is ontstaan uit een passie voor het zich ontwikkelende kind. Hoe mooi kan het zijn dat na vele jaren ervaring in het begeleiden van kinderen, zowel in het onderwijs als in de kinderopvang, een droom werkelijkheid wordt. MAM’s is een mooi concept, waar kinderen helemaal tot hun recht komen. Echt een MAM’s naar ieders hart.

 

 

 

Meer informatie over MAM's Kinderopvang De Kring?

Website MAM's Kinderopvang