MR en OR

Zoals op elke school heeft onze school ook een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Twee belangrijke organen zowel ouders als teamleden zitting in hebben. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen op De Kring. De MR en OR het beheren van de inkomsten van de ouderbijdrage, ieder jaar wordt er besloten aan welke materialen en activiteiten (voor kinderen) het geld besteed wordt. Samen maken we het onderwijs zoveel leuker en beter.

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat, zoals hieronder is uitgebreid, voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leraren van de school. Deze heeft een belangrijke taak het overleg te overwegen tussen de ouders en de school en tussen de ouders en het bestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de geleding en de personeelsgeleding van de MR en wordt advies van instemming aan een geleding. Eén deksel is afgevaardigd naar de GMR van protestanten naar zaken te bespreken die alle 28 basisscholen aangaan.

Samenstelling MR 2021-2022
Ouders: Kevin Bijsterbosch (voorzitter), Marloes van Noort (secretaris),
Leoni van Vliet en Margriet van Ekeren
Team: Rik Aalpoel, Alinda Barneveld, Renate Wientjes

Mailadres:
mrkring@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad (OR) 

De ouderraad denkt mee en werkt samen met het team vanuit het oogpunt van de ouders en kinderen, om tot een optimale functionerende schoolorganisatie te komen. Daarnaast helpen ze veel met het organiseren en begeleiden van activiteiten binnen de school.

De OR van De Kring bestaat uit een bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en enthousiaste leden en twee teamleden als vertegenwoordiging vanuit het team.

Samenstelling OR 2021-2022:
Namen de ouders: Annemarie Berends (voorzitter), Joey Plaggenborg (penningmeester), Elze Jongedijk (secretaris), Cynthia Heeringa, Eugenie Knaap, Reik Heusinkveld, Remco Eiland, Razia Drenth-Rahimbaks, Debby Schoolen en Diana Juijn.
Namens het team: Angela Liebrechts en Pauline Davelaar.

Meedoen?
Bent u enthousiast en praktisch ingesteld, dan is de OR echt iets voor u! Bent u geïnteresseerd om uw bijdrage te leveren aan de ouderraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via ons mailadres.

Mailadres:
orkring@pcboapeldoorn.nl