Schooldocumenten

 • 17-11-2021

  Jaarverslag 2020-2021

  Na afloop van een schooljaar schrijven we een jaarverslag om een inkijkje te geven in wat we allemaal hebben gedaan in het afgelopen schooljaar. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad leveren hun bijdrage aan dit verslag.

  Lees hier het jaarverslag 2020-2021

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Verlofformulier

  Wat is extra verlof?

  In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
  Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen.
  Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld.

  In welke situaties wordt extra verlof toegekend?
  Kijk hiervoor onderaan het verlofformulier bij: "toelichting verlofaanvraag"


  Download : Verlofformulier


  Lees meer
 • 7-11-2016

  Schoolgids

  Aan het begin van ieder schooljaar komt er een nieuwe schoolgids uit. In de schoolgids staat de informatie over onze school uitgebreid beschreven. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de school. Alle nieuwe ouders en andere geïnteresseerden ontvangen de papieren versie. Hieronder vindt u de schoolgids voor het huidige schooljaar.

   

  Schoolgids 2021-2022

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Pestprotocol

  Iedere school dient een pestprotocol te hebben. Op PCBO De Kring hebben we dit ook. Dit staat beschreven in het sociaal veiligheidsplan van onze school. Op school doen we er alles aan om preventief te werken, zodat uiteindelijke incidenten tot het minimum beperkt worden. Hier leest u op welke manier we op school preventief werken tegen onder andere pesten en wat we doen als er toch gepest wordt. 

  Sociaal veiligheidsplan PCBO De Kring 2018-2019

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Ondersteuningsplan

  In het schoolondersteuningsplan vindt u alle informatie over de kwaliteit van de leerlingenzorg. Wat hebben wij als school te bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Het schoolondersteuningsplan is tot stand gekomen via een zelfevaluatie door de school en is in februari 2018 bijgesteld en geldt voor de periode 2018-2022.

  Het schoolondersteuningsplan 2018-2022 bekijken kan hier. 

  Lees meer
 • 31-10-2016

  Schoolkalender

  Ieder schooljaar krijgen alle ouders van school een schoolkalender. Hierin vindt u alle vrije dagen, vakanties en activiteiten van dat jaar. De kalender is ook digitaal te bekijken via de onderstaande link.

  Kalender PCBO De Kring 2021-2022

   

  Lees meer