Schooldocumenten

 • 29-3-2022

  Toelatingsbeleid in Apeldoorn

  Bij het aanmelden van uw zoon of dochter heeft u te maken met het toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in Apeldoorn. Het aanmelden is alleen mogelijk in bepaalde perioden. Als het voor u zover is, dan ontvangt u van de gemeente een aanmeldformulier waarop u uw voorkeur voor De Kring kunt aangeven.

  Hieronder vindt u meer informatie in de brochure. 

  Brochure 'Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn'

  Lees meer
 • 17-11-2021

  Jaarverslag

  Na afloop van een schooljaar schrijven we een jaarverslag om een inkijkje te geven in wat we allemaal hebben gedaan in het afgelopen schooljaar. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad leveren hun bijdrage aan dit verslag.

  Lees hier het jaarverslag 2021 - 2022

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Verlofformulier

  Wat is extra verlof?
  In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.

  Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld.

  In welke situaties wordt extra verlof toegekend?
  Kijk hiervoor onderaan het verlofformulier bij: "toelichting verlofaanvraag"

  Download : Verlofformulier


  Lees meer
 • 7-11-2016

  Schoolgids

  Aan het begin van ieder schooljaar komt er een nieuwe schoolgids uit. In de schoolgids staat de informatie over onze school uitgebreid beschreven. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de school. Alle nieuwe ouders en andere geïnteresseerden ontvangen de papieren versie. Hieronder vindt u de schoolgids voor het huidige schooljaar.


  Schoolgids 2022 - 2023

   

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Schoolveiligheidsplan

  Op onze school vinden we veiligheid van mensen van het allergrootste belang. Zonder veiligheid komen mensen niet tot voldoende ontwikkeling, kan er ongewenst gedrag ontstaan en kunnen er incidenten of situaties voorkomen waarbij de veiligheid in het gedrang komt. We willen dat iedereen zich op De Kring veilig en vrij voelt, zowel sociaal als fysiek. In het schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe we dit willen bereiken, in stand houden en waar nodig verbeteren.

  Klik hier voor ons schoolveiligheidsplan 

  Lees meer
 • 7-11-2016

  Ondersteuningsprofiel

  Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we ouders, het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

   

  Ondersteuningsprofiel schooljaar 2022 - 2023 

  Lees meer
 • 31-10-2016

  Schoolkalender

  Ieder schooljaar krijgen alle ouders van school een schoolkalender. Hierin vindt u alle vrije dagen, vakanties en activiteiten van dat jaar. De kalender is ook digitaal te bekijken via de onderstaande link.

  Kalender schooljaar 2022 - 2023

   

  Lees meer